Miasto i Gmina Końskie

Komisje Rady Miasta

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH W KADENCJI 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Pani Rozmus Helena – Przewodnicząca Komisji.
2. Pan Cichocki Michał – członek Komisji.
3. Pan Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
4. Pan Hybik Zbigniew – członek Komisji.
5. Pan Kosierkiewicz Andrzej – członek Komisji.
6. Pan Kowalczyk Zbigniew – członek Komisji.
7. Pani Samson Ewa – członek Komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1. Pan Kozerawski Marek – Przewodniczący Komisji.
2. Pan Brzozowicz Mariusz – członek Komisji.
3. Pan Dajer Artur – członek Komisji.
4. Pani Galant Barbara – członek Komisji.
5. Pani Maciejczyk Regina – członek Komisji.
6. Pan Nowak Andrzej – członek Komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w składzie:
1. Pan Hybik Zbigniew – Przewodniczący Komisji.
2. Pan Cichocki Michał – członek Komisji.
3. Pan Kosierkiewicz Andrzej – członek Komisji.
4. Pan Kowalczyk Zbigniew – członek Komisji.
5. Pan Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
6. Pan Malicki Wiesław – członek Komisji.
7. Pan Słoka Piotr – członek Komisji
8. Pan Sota Krzysztof – członek Komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:
1. Pan Brzozowicz Mariusz – Przewodniczący Komisji.
2. Pan Górecki Lucjan – członek Komisji.
3. Pan Kozerawski Marek – członek Komisji.
4. Pan Nowak Andrzej – członek Komisji.
5. Pan Pisiałek Paweł – członek Komisji.
6. Pani Rozmus Helena – członek Komisji.
7. Pani Samson Ewa – członek Komisji.
8. Pan Sota Krzysztof – członek Komisji.
9. Pani Wiśniewska Lidia – członek Komisji.

Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska w składzie:
1. Pan Dajer Artur – Przewodniczący Komisji.
2. Pan Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
3. Pani Galant Barbara – członek Komisji.
4. Pan Górecki Lucjan – członek Komisji.
5. Pan Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
6. Pani Maciejczyk Regina – członek Komisji.
7. Pan Malicki Wiesław – członek Komisji.
8. Pan Pisiałek Paweł – członek Komisji.
9. Pani Wiśniewska Lidia – członek Komisji.

 


 

W RADZIE MIEJSKIEJ W KOŃSKICH KADENCJI 2014-2018 FUNCKJONUJE 5 KOMISJI STAŁYCH:

 

I. KOMISJA REWIZYJNA w składzie:

1. Radny Grzegorczyk Krzysztof – Przewodniczący Komisji.
2. Radna Borkowska Dorota – członek Komisji.
3. Radny Dajer Artur – członek Komisji.
4. Radna Galant Barbara – członek Komisji.
5. Radny Hybik Zbigniew – członek Komisji.
6. Radny Kosierkiewicz Andrzej – członek Komisji.
7. Radny Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
8. Radny Malicki Wiesław – członek Komisji.
9. Radny Pisiałek Paweł – członek Komisji.

 

II. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW w składzie:

1. Radny Kosierkiewicz Andrzej – Przewodniczący Komisji.
2. Radny Dudka Mirosław – członek Komisji.
3. Radny Hybik Zbigniew – członek Komisji.
4. Radny Kowalczyk Zbigniew – członek Komisji.
5. Radny Kozerawski Marek – członek Komisji.
6. Radny Malicki Wiesław – członek Komisji.
7. Radna Rozmus Helena – członek Komisji.
8. Radna Stefańczyk Beata – członek Komisji.
9. Radna Wiśniewska Lidia – członek.

 

III. KOMISJA PRAWA I PRAWORZĄDNOŚCI w składzie:

1. Radny Pisiałek Paweł – Przewodniczący Komisji.
2. Radny Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
3. Radny Górecki Lucjan – członek Komisji.
4. Radny Grzegorczyk Krzysztof – członek Komisji.
5. Radny Słowik Gustaw – członek Komisji.
6. Radna Stefańczyk Beata – członek Komisji.
7. Radna Wiśniewska Lidia – członek Komisji.

 

IV. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI w składzie:

1. Radna Galant Barbara – Przewodnicząca Komisji.
2. Radny Dudka Mirosław – członek Komisji.
3. Radny Górecki Lucjan – członek Komisji.
4. Radny Kozerawski Marek – członek Komisji.
5. Radna Maciejczyk Regina – członek Komisji.
6. Radna Rozmus Helena – członek Komisji.
7. Radny Słowik Gustaw – członek Komisji.
8. Radna Wilk Teresa – członek Komisji.
9. Radna Zielińska Barbara – członek Komisji.

 

V. KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA w składzie:

1. Radna Maciejczyk Regina – Przewodnicząca Komisji.
2. Radna Borkowska Dorota – członek Komisji.
3. Radny Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
4. Radny Dajer Artur – członek Komisji.
5. Radny Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
6. Radna Wilk Teresa – członek Komisji.
7. Radna Zielińska Barbara – członek Komisji.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2012 20:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 3708
07 grudnia 2018 13:52 Jacek Muszyński - Zmiana treści zakładki.
10 grudnia 2014 14:16 Jacek Muszyński - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2012 21:05 Jacek Muszyński - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl