Komisje Rady Miasta

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH W KADENCJI 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Radny Grot Jan – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Cygankiewicz Karol – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Radny Hybik Zbigniew – członek Komisji
 4. Radny Kosierkiewicz Andrzej – członek Komisji
 5. Radny Kruk Ernest – członek Komisji
 6. Radna Rozmus Helena – członek Komisji
 7. Radna Samson Ewa – członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

 1. Radny Kozerawski Marek – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Brzozowicz Mariusz – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Radny Dajer Artur – członek Komisji
 4. Radna Galant Barbara – członek Komisji
 5. Radny Nowak Andrzej – członek Komisji
 6. Radny Sota Krzysztof – członek Komisji
 7. Radny Stanek Leszek – członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w składzie:

 1. Radny Hybik Zbigniew – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Sota Krzysztof – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Radny Grot Jan – członek Komisji
 4. Radny Kosierkiewicz Andrzej – członek Komisji
 5. Radny Kucharski Zbigniew – członek Komisji
 6. Radny Kruk Ernest – członek Komisji
 7. Radny Malicki Wiesław – członek Komisji
 8. Radny Nowak Andrzej – członek Komisji
 9. Radny Słoka Piotr – członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:

 1. Radny Stanek Leszek – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Pisiałek Paweł – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Radny Brzozowicz Mariusz – członek Komisji
 4. Radny Górecki Lucjan – członek Komisji
 5. Radny Kozerawski Marek – członek Komisji
 6. Radna Maciejczyk Regina – członek Komisji
 7. Radna Rozmus Helena – członek Komisji
 8. Radna Samson Ewa – członek Komisji
 9. Radna Wiśniewska Lidia – członek Komisji

 

Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska w składzie:

 1. Pan Dajer Artur – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Cygankiewicz Karol – członek Komisji
 3. Pani Galant Barbara – członek Komisji
 4. Pan Górecki Lucjan – Wiceprzewodniczący Komisji
 5. Pan Kucharski Zbigniew – członek Komisji
 6. Pani Maciejczyk Regina – członek Komisji
 7. Pan Malicki Wiesław – członek Komisji
 8. Pan Pisiałek Paweł – członek Komisji
 9. Pani Wiśniewska Lidia – członek Komisji

 


 

W RADZIE MIEJSKIEJ W KOŃSKICH KADENCJI 2014-2018 FUNCKJONUJE 5 KOMISJI STAŁYCH:

 

I. KOMISJA REWIZYJNA w składzie:

1. Radny Grzegorczyk Krzysztof – Przewodniczący Komisji.
2. Radna Borkowska Dorota – członek Komisji.
3. Radny Dajer Artur – członek Komisji.
4. Radna Galant Barbara – członek Komisji.
5. Radny Hybik Zbigniew – członek Komisji.
6. Radny Kosierkiewicz Andrzej – członek Komisji.
7. Radny Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
8. Radny Malicki Wiesław – członek Komisji.
9. Radny Pisiałek Paweł – członek Komisji.

 

II. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW w składzie:

1. Radny Kosierkiewicz Andrzej – Przewodniczący Komisji.
2. Radny Dudka Mirosław – członek Komisji.
3. Radny Hybik Zbigniew – członek Komisji.
4. Radny Kowalczyk Zbigniew – członek Komisji.
5. Radny Kozerawski Marek – członek Komisji.
6. Radny Malicki Wiesław – członek Komisji.
7. Radna Rozmus Helena – członek Komisji.
8. Radna Stefańczyk Beata – członek Komisji.
9. Radna Wiśniewska Lidia – członek.

 

III. KOMISJA PRAWA I PRAWORZĄDNOŚCI w składzie:

1. Radny Pisiałek Paweł – Przewodniczący Komisji.
2. Radny Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
3. Radny Górecki Lucjan – członek Komisji.
4. Radny Grzegorczyk Krzysztof – członek Komisji.
5. Radny Słowik Gustaw – członek Komisji.
6. Radna Stefańczyk Beata – członek Komisji.
7. Radna Wiśniewska Lidia – członek Komisji.

 

IV. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI w składzie:

1. Radna Galant Barbara – Przewodnicząca Komisji.
2. Radny Dudka Mirosław – członek Komisji.
3. Radny Górecki Lucjan – członek Komisji.
4. Radny Kozerawski Marek – członek Komisji.
5. Radna Maciejczyk Regina – członek Komisji.
6. Radna Rozmus Helena – członek Komisji.
7. Radny Słowik Gustaw – członek Komisji.
8. Radna Wilk Teresa – członek Komisji.
9. Radna Zielińska Barbara – członek Komisji.

 

V. KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA w składzie:

1. Radna Maciejczyk Regina – Przewodnicząca Komisji.
2. Radna Borkowska Dorota – członek Komisji.
3. Radny Cygankiewicz Karol – członek Komisji.
4. Radny Dajer Artur – członek Komisji.
5. Radny Kucharski Zbigniew – członek Komisji.
6. Radna Wilk Teresa – członek Komisji.
7. Radna Zielińska Barbara – członek Komisji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2012 20:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 4581
19 września 2019 08:18 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
14 sierpnia 2019 15:23 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
27 czerwca 2019 11:34 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.