Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

 

1. Informacja o rejestrze:

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Końskie, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Końskie.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Końskie obejmuje następujące instytucje:
1) Miejsko- Gminny Dom Kultury w Końskich,
2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego.

Rejestr prowadzi:
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

 

2. Sposób udostępniania rejestru:

Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych, o których mowa w pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Do pobrania:

rejestr_instytucji_kultury_2014_09_23.jpg

ksiega_rejestrowa_instytucji_nr2_biblioteka_2017_06_12.pdf

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2012 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 4269
12 czerwca 2017 12:49 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 14:24 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 14:22 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.