Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

W myśl art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Składanie wniosków do Organów odbywa się za pośrednictwem platformy ePUAP znajdującej się po adresem – http://epuap.gov.pl/wps/portal

 

W celu złożenia wniosku należy:

  1. założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP,
  2. posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.

 

Aby prawidłowo założyć konto użytkownika oraz złożyć podanie prosimy o zapoznanie się ze sposobem korzystania z platformy oraz wyszukanie w katalogu usług danego Organu.

 

Adres naszej skrzynki:

/UMiGKonskie/skrytka

 

Bezpośredni do pisma ogólnego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2013 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 5305
21 lutego 2014 12:55 (Jacek Muszyński) - Zmiana treści zakładki.
03 września 2013 14:59 (Anna Głębocka) - Zmiana treści zakładki.
03 września 2013 09:31 (Anna Głębocka) - Zmiana treści zakładki.