Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Petycje złożone do Rady Miejskiej

Petycje 2018

W roku 2018 do Rady Miejskiej w Końskich nie wpłynęła żadna petycja.

 

Petycje 2017

W roku 2017 do Rady Miejskiej w Końskich nie wpłynęła żadna petycja.

 

Petycje 2016

W roku 2016 do Rady Miejskiej w Końskich nie wpłynęła żadna petycja.

 

Petycje 2015

W roku 2015 do Rady Miejskiej w Końskich nie wpłynęła żadna petycja.