Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Lista zgłoszonych zgromadzeń

 

Data zgromadzenia publicznego: 20.09.2019 r.

Godziny: 10.00 – 12.00

Miejsce, trasa przejścia: Końskie – rozpoczęcie skwer przed kolegiatą św. Mikołaja w Końskich przejście trasą: ul. Piłsudskiego, ul. Iwo Odrowąża, ul. Spółdzielcza, ul. Warszawska, ul. Piłsudskiego, ul. Kazanowska, ul. Strażacka, ul. Hubala, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Partyzantów – zakończenie – przed Urzędem Miasta i Gminy w Końskich.