Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Kluby Radnych

W RADZIE MIEJSKIEJ W KOŃSKICH KADENCJI 2014-2018 FUNKCJONUJE 5 KLUBÓW RADNYCH:

 

I. KLUB RADNYCH „SAMORZĄDNI ZIEMI KONECKIEJ” w składzie:

1. Radny Zbigniew Kucharski – Przewodniczący Klubu.
2. Radna Barbara Zielińska – członek Klubu.
3. Radny Lucjan Górecki – członek Klubu.
4. Radny Zbigniew Hybik – członek Klubu.
5. Radny Artur Dajer – członek Klubu.
6. Radny Mirosław Dudka – członek Klubu.

 

II. KLUB RADNYCH „PLATFORMA OBYWATELSKA” w składzie:

1. Radna Lidia Wiśniewska – Przewodnicząca Klubu.
2. Radna Dorota Borkowska – członek Klubu.
3. Radna Barbara Galant – członek Klubu.
4. Radny Gustaw Słowik – członek Klubu.
5. Radny Krzysztof Grzegorczyk – członek Klubu.

 

III. KLUB RADNYCH „SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ” w składzie:

1. Radna Regina Maciejczyk – Przewodnicząca Klubu.
2. Radna Teresa Wilk – członek Klubu.
3. Radny Paweł Pisiałek – członek Klubu.
4. Radny Zbigniew Kowalczyk – członek Klubu.

 

IV. KLUB RADNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”  w składzie:

1. Radna Beata Stefańczyk – Przewodnicząca Klubu.
2. Radny Andrzej Kosierkiewicz – członek Klubu.
3. Radny Marek Kozerawski – członek Klubu.

 

V. KLUB RADNYCH „PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ” w składzie:

1. Radny Wiesław Malicki – Przewodniczący Klubu.
2. Radna Helena Rozmus – członek Klubu.
3. Radny Karol Cygankiewicz – członek Klubu.