Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Urząd Miasta i Gminy w Końskich
Rodzaj:Gmina miejsko-wiejska
NIP:

658-000-35-43

Województwo:świętokrzyskie
Powiat:konecki
Gmina:Końskie
Miejscowość:Końskie
Adres:ul. Partyzantów 1
Kod pocztowy:26-200
Kontakt:

41 372 32 49

41 375 07 00

41 375 30 80

41 375 31 10

41 372 29 55

www.umkonskie.pl

Obszar:250,18 km²
Liczba mieszkańców:37 250 (2011r.) mieszkańców
Burmistrz Miasta i Gminy:

Krzysztof Obratański

I Z-ca Burmistrza:

Krzysztof Jasiński

II Z-ca Burmistrza:

Marcin Zieliński

Sekretarz Miasta i Gminy:

Anna Głębocka

Skarbnik Miasta i Gminy:

Beata Lis

Tel. kontaktowy UMiG:

606 321 843

Tel. alarmowy Straż Miejska:

986, 41 372 56 54, 606 857 141

Tel. alarmowy bezdomne zwierzęta:

667 020 031

Dane do faktur:

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

NIP: 658-187-28-38

Numery rachunków bankowych UMiG Końskie (od 1 lipca 2013 r.):

07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 - Rachunek dochodów urzędu

17 1240 1372 1111 0010 6268 8133 - Rachunek na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 - Rachunek bieżący budżetu

92 1240 4416 1111 0000 4957 4973 - Rachunek wydatków budżetu

40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 - Rachunek sum depozytowych

więcej informacji

Godziny pracy urzędu:

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 15.30