Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Jednostki budżetowe

Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich