Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Spółki gminne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.