Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Sołectwa

Sołectwo Kornica Kadencja 2015 - 2019

Sołtys:

Elżbieta Piotrowska

Lista miejscowości wchodzących w skład sołectwa:

- Kornica