Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Rada Miejska

Skład Kadencja 2018 - 2023

Piotr Słoka

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kucharski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Malicki

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej