Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Oświadczenia majątkowe / 2014

Dariusz Banasik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 468.01 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 313.38 KB]

Ireneusz Barański

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 331.14 KB]

Lesław Bartosiński

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 298.09 KB]

Dorota Borkowska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-15 [pdf, 445.15 KB]

Waldemar Cecki

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 377.05 KB]

Michał Cichocki

Oświadczenie majątkowe burmistrza [pdf, 577.96 KB]
Oświadczenie majątkowe burmistrza 2014-09-19 [pdf, 558.41 KB]

Krzysztof Ciupa

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 410.95 KB]

Karol Cygankiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-23 [pdf, 438.1 KB]

Mariusz Czarnecki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 696.92 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 344.82 KB]

Artur Dajer

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-19 [pdf, 440.23 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy 2015-04-14 [pdf, 119.03 KB]

Ryszard Doniec

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 397.42 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 236 KB]

Jarosław Drzazga

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 381.23 KB]

Sławomir Drzazga

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 384.72 KB]

Mirosław Dudka

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-20 [pdf, 418.64 KB]

Marta Dworak

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 373.5 KB]

Małgorzata Dąbrowska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 378.92 KB]

Barbara Galant

Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-29 [pdf, 456.57 KB]

Barbara Gawrońska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 401.85 KB]

Leszek Grochal

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 411.62 KB]

Krzysztof Grzegorczyk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-10 [pdf, 410.4 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy 2015-04-23 [jpg, 47.97 KB]

Lucjan Górecki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 390.1 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 288.49 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-11 [pdf, 426.19 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy 2015-05-19 [jpg, 48.23 KB]

Marian Gąszcz

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 405.28 KB]

Michał Gąszcz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 408.29 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 274.91 KB]

Zbigniew Hybik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-29 [pdf, 434.92 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy 2015-04-23 [jpg, 50.18 KB]

Krzysztof Jasiński

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 396.78 KB]

Małgorzata Jaskólska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 401.24 KB]

Dariusz Jędrzejczyk

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 396.24 KB]

Janina Kapituła

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 319.87 KB]

Andrzej Kosierkiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-11 [pdf, 419.96 KB]

Elżbieta Kowal

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 288.47 KB]

Dariusz Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 335.58 KB]

Dorota Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 393.85 KB]

Jolanta Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 371.83 KB]

Zbigniew Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 559.1 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 634.38 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-23 [pdf, 443.04 KB]

Krzysztof Kowalski

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 397.37 KB]

Marek Kozerawski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 394.26 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 240.77 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-16 [pdf, 416.52 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy 2015-04-17 [jpg, 48.85 KB]

Ernest Kruk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 401.16 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 212.63 KB]

Jarosław Kubała

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 393.34 KB]

Zbigniew Kucharski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 412.51 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 269.44 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-04 [pdf, 432.51 KB]

Emilia Kupis

Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy [pdf, 380.92 KB]

Adam Kurek

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 433.04 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 295.7 KB]

Jan Lachowski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 439.76 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 389.2 KB]

Marcin Latański

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 400.26 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 313.37 KB]

Beata Lis

Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy [pdf, 389.85 KB]

Regina Maciejczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 421.42 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-09-19 [pdf, 327.64 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-22 [pdf, 435.64 KB]

Agnieszka Majchrzak

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 298.32 KB]

Barbara Makuch

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 424.31 KB]

Wiesław Malicki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-23 [pdf, 408.54 KB]

Stanisław Marjan

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 421.66 KB]

Jacek Matera

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 393.04 KB]

Danuta Milcarz

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 387.84 KB]

Bożena Morzyńska

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 397.51 KB]

Andrzej Nowak

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 408.67 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 259.46 KB]

Krzysztof Obratański

Oświadczenie majątkowe burmistrza 2014-12-08 [pdf, 334.6 KB]

Bożenna Patrzałek

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 276.32 KB]

Marcin Pałosz

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 392.59 KB]

Paweł Pisiałek

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 406.12 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 235.99 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-08 [pdf, 410.3 KB]

Anna Puszka

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 412.92 KB]

Helena Rozmus

Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-22 [pdf, 431.32 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy 2015-02-09 [jpg, 52.29 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy 2015-04-20 [jpg, 56.73 KB]

Renata Sielska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 1.03 MB]

Zbigniew Skowron

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 384.39 KB]

Czesław Staciwa

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 413.47 KB]

Józef Staniszewski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 448.82 KB]

Zbigniew Stańczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 386.12 KB]
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 386.95 KB]

Beata Stefańczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-23 [pdf, 425.37 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnej gminy 2015-04-22 [jpg, 53.39 KB]

Ewa Swat

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 442.88 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-09-19 [pdf, 146.59 KB]

Ewa Szczepanik

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 395.93 KB]

Waldemar Szkatuła

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 387.42 KB]

Piotr Słoka

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 445.88 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 285.4 KB]

Ewa Słowik

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 386.45 KB]

Gustaw Słowik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-12-29 [pdf, 443.64 KB]
Korekta oświadczenia majątkowego radnego gminy 2015-04-23 [jpg, 52.15 KB]

Karol Urban

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 400.1 KB]

Jan Wiaderny

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 431.56 KB]
Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2014-09-19 [pdf, 217.57 KB]

Antoni Wiktorowicz

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 411.09 KB]

Waldemar Wiktorowski

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 384.72 KB]

Teresa Wilk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 399.99 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-22 [pdf, 403.73 KB]

Lidia Wiśniewska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 444.23 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-09-19 [pdf, 260.87 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-23 [pdf, 409.01 KB]

Beata Zbróg

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 336.72 KB]

Agata Zielińska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 383.63 KB]

Barbara Zielińska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 432.46 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-09-19 [pdf, 234.18 KB]
Oświadczenie majątkowe radnej gminy 2014-12-22 [pdf, 408.94 KB]

Jerzy Zieliński

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 412.01 KB]