Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Oświadczenia majątkowe / 2016

Dorota Borkowska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 405.55 KB]

Waldemar Cecki

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 399.97 KB]

Karol Cygankiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 444.69 KB]

Artur Dajer

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 416.52 KB]

Jarosław Drzazga

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 332.24 KB]

Sławomir Drzazga

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 379.19 KB]

Mirosław Dudka

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 375.79 KB]

Małgorzata Dąbrowska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 402.29 KB]

Renata Florczyk-Strzemecka

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 399.11 KB]

Barbara Galant

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 371 KB]

Barbara Gawrońska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 400.21 KB]

Leszek Grochal

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 400.61 KB]

Krzysztof Grzegorczyk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 427.16 KB]

Lucjan Górecki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 454.42 KB]

Marian Gąszcz

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 406.83 KB]

Anna Głębocka

Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy [pdf, 397.39 KB]

Zbigniew Hybik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 448.55 KB]

Krzysztof Jasiński

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 406.45 KB]

Małgorzata Jaskólska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 393.45 KB]

Janina Kapituła

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 312.51 KB]

Andrzej Kosierkiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 429.12 KB]

Elżbieta Kowal

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 388.51 KB]

Dariusz Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 329.72 KB]

Dorota Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 402.81 KB]

Jolanta Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 383.22 KB]

Zbigniew Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 432.5 KB]

Krzysztof Kowalski

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 257.62 KB]

Marek Kozerawski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 440.46 KB]

Zbigniew Kucharski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 457.41 KB]

Beata Lis

Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy [pdf, 401.49 KB]

Regina Maciejczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 446.49 KB]

Barbara Makuch

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 380.42 KB]

Wiesław Malicki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 440.74 KB]

Stanisław Marjan

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 422.8 KB]

Aneta Mikuszewska-Sorn

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 205.01 KB]

Danuta Milcarz

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 394.65 KB]

Bożena Morzyńska

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 419.09 KB]

Krzysztof Obratański

Oświadczenie majątkowe burmistrza [pdf, 729.08 KB]

Bożenna Patrzałek

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 271.09 KB]
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 378.61 KB]

Marcin Pałosz

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 339.88 KB]

Paweł Pisiałek

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 411.21 KB]

Anna Puszka

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 400.96 KB]

Helena Rozmus

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 427.56 KB]

Jerzy Rąbalski

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 318.81 KB]

Renata Sielska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 335.43 KB]

Zbigniew Skowron

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 393.42 KB]

Zbigniew Stańczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 464.1 KB]

Beata Stefańczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 417.25 KB]

Ewa Szczepanik

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 397.62 KB]

Waldemar Szkatuła

Oświadczenie majątkowe członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 383.71 KB]

Jacek Szmit

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 422.89 KB]

Mirosław Szustak

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 387.56 KB]
Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 380.4 KB]

Ewa Słowik

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 270.25 KB]

Gustaw Słowik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 464.02 KB]

Waldemar Wiktorowski

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 394.44 KB]

Teresa Wilk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 438.69 KB]

Lidia Wiśniewska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 419.98 KB]

Aleksandra Wojciechowska-Wilk

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 395.52 KB]

Marek Wojciechowski

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 387.68 KB]

Beata Zbróg

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 339.39 KB]

Agata Zielińska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 386.46 KB]

Barbara Zielińska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 404.19 KB]

Jerzy Zieliński

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 387.41 KB]

Marcin Zieliński

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 238.28 KB]