Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Oświadczenia majątkowe / 2017

Dorota Borkowska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 391.94 KB]

Karol Cygankiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 424.1 KB]

Artur Dajer

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 315.49 KB]

Jarosław Drzazga

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 287.62 KB]

Mirosław Dudka

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 345.21 KB]

Barbara Galant

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 358.02 KB]

Krzysztof Grzegorczyk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 420.4 KB]

Lucjan Górecki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 440.28 KB]

Marian Gąszcz

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 300.32 KB]

Anna Głębocka

Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy [pdf, 281.19 KB]

Zbigniew Hybik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 443.3 KB]

Krzysztof Jasiński

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 284.2 KB]

Małgorzata Jaskólska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 268.9 KB]

Janina Kapituła

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 227.75 KB]

Andrzej Kosierkiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 435.57 KB]

Elżbieta Kowal

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 241.75 KB]

Dorota Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 616.34 KB]
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 610.31 KB]

Zbigniew Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 426.51 KB]

Marek Kozerawski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 421.48 KB]

Zbigniew Kucharski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 297.48 KB]

Beata Lis

Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy [pdf, 281.04 KB]

Regina Maciejczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 441.9 KB]

Wiesław Malicki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 422.63 KB]

Stanisław Marjan

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 296.95 KB]

Andrzej Mijas

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 284.72 KB]

Danuta Milcarz

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 288.77 KB]

Bożena Morzyńska

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 527.63 KB]

Krzysztof Obratański

Oświadczenie majątkowe burmistrza [pdf, 620.26 KB]

Paweł Pisiałek

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 412.67 KB]

Anna Puszka

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 279.57 KB]

Helena Rozmus

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 421.79 KB]

Renata Sielska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 264.9 KB]

Zbigniew Skowron

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 605.77 KB]

Czesław Staciwa

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 253.55 KB]

Beata Stefańczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 422.23 KB]

Tomasz Szatkowski

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 716.76 KB]

Ewa Szczepanik

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 533.14 KB]

Mirosław Szustak

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 273.87 KB]

Ewa Słowik

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 187.65 KB]

Gustaw Słowik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 436.33 KB]

Karol Urban

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 283.98 KB]

Waldemar Wiktorowski

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 283.12 KB]

Teresa Wilk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 420.08 KB]

Lidia Wiśniewska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 421.71 KB]

Aleksandra Wojciechowska-Wilk

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 626.47 KB]

Marek Wojciechowski

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 470.68 KB]

Beata Zbróg

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 286.72 KB]

Agata Zielińska

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 275.51 KB]

Barbara Zielińska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 423 KB]

Jerzy Zieliński

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 284.23 KB]

Marcin Zieliński

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 169.74 KB]