Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Oświadczenia majątkowe / 2018

Dorota Borkowska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 740.54 KB]

Karol Cygankiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 723.71 KB]

Artur Dajer

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 705.81 KB]

Sławomir Drzazga

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 676.29 KB]

Mirosław Dudka

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 1002.96 KB]

Barbara Galant

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 678.28 KB]

Krzysztof Grzegorczyk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 913.11 KB]

Lucjan Górecki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 783.17 KB]

Anna Głębocka

Oświadczenie majątkowe sekretarza gminy [pdf, 706.38 KB]

Zbigniew Hybik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 884.38 KB]

Krzysztof Jasiński

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 666.78 KB]

Andrzej Kosierkiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 973.01 KB]

Dariusz Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 703.98 KB]

Zbigniew Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe Radnego [pdf, 796.05 KB]

Marek Kozerawski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 907.15 KB]

Zbigniew Kucharski

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 667.4 KB]

Beata Lis

Oświadczenie majątkowe skarbnika gminy [pdf, 641.58 KB]

Regina Maciejczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 957.6 KB]

Agnieszka Majchrzak

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 701.66 KB]

Barbara Makuch

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 584.32 KB]

Wiesław Malicki

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 786.26 KB]

Aneta Mikuszewska-Sorn

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 647.68 KB]

Danuta Milcarz

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza [pdf, 800 KB]

Krzysztof Obratański

Oświadczenie majątkowe Burmistrza [pdf, 865.04 KB]

Marcin Pałosz

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 548.82 KB]

Paweł Pisiałek

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 832.37 KB]

Helena Rozmus

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 654.05 KB]

Jerzy Rąbalski

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 632.35 KB]

Piotr Salata

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 448.3 KB]

Czesław Staciwa

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 682.43 KB]

Zbigniew Stańczyk

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 756.98 KB]

Beata Stefańczyk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 903.55 KB]

Ewa Szczepanik

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy [pdf, 585.81 KB]

Mirosław Szustak

Oświadczenie majątkowe osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [pdf, 775.91 KB]

Gustaw Słowik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pdf, 788.22 KB]

Teresa Wilk

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 688.93 KB]

Lidia Wiśniewska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 810.72 KB]

Barbara Zielińska

Oświadczenie majątkowe radnej gminy [pdf, 822.53 KB]

Marcin Zieliński

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza [pdf, 389 KB]