Miasto i Gmina Końskie

Rejestr zmian

28 grudnia 2017 15:00 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu...: Dodanie załącznika [mpzp_na_wschod_od_ter_kolejowych_prognoza_oddz_na_srodowisko_projekt_ planu_12_2017.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 14:59 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu...: Dodanie załącznika [mpzp_na_wschod_od_ter_kolejowych_projekt_planu_12_2017.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 14:56 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu...: Dodanie załącznika [mpzp_3maja_traugutta_niepodleglosci_pulaskiego_kollataja_projekt_plan u_12_2017.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 13:40 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego...: Dodanie załącznika [mpzp_granata_strazacka_kazanowska_pilsudskiego_prognoza_oddz_na_srodo wisko_projekt_planu_12_2017.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 13:39 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego...: Dodanie załącznika [mpzp_granata_strazacka_kazanowska_pilsudskiego_projekt_planu_12_2017. zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 13:32 (Jacek Muszyński) Nabory i konkursy: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym...: Dodanie zdjęcia [wyniki_nabor_mgops_ps_vi_111_2_2017.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 11:49 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu...: Dodanie załącznika [mpzp_gimnazjalna_spacerowa_zachodnia_prognoza_oddz_na_srodowisko_proj ekt_planu_12_2017.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 11:46 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu...: Dodanie załącznika [mpzp_gimnazjalna_spacerowa_zachodnia_projekt_planu_12_2017.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 11:32 (Jacek Muszyński) Uchwały z kadencji 2014-2018: Uchwała Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia...: Dodanie załącznika [u_xliv_439_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 11:25 (Jacek Muszyński) Uchwały z kadencji 2014-2018: Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej...: Dodanie załącznika [u_xliv_438_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2017 12:25 (Jacek Muszyński) Wyniki rozstrzygniętych przetargów: Informacja o zawarciu umowy - Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym...: Dodanie załącznika [informacja_o_zawarciu_umowy_zakup_uslug_pocztowych_20171117.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2017 12:25 (Jacek Muszyński) Wyniki rozstrzygniętych przetargów: Informacja o zawarciu umowy - Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym...: Usunięcie załącznika [otwarcie_zakup_uslug_pocztowych_20171117.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2017 11:50 (Jacek Muszyński) Wyniki rozstrzygniętych przetargów: Informacja o zawarciu umowy - Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym...: Dodanie załącznika [otwarcie_zakup_uslug_pocztowych_20171117.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 12:50 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego...: Dodanie zdjęcia [ogloszenie_wylozenie_projzmianmpzp_na_wschod_od_ter_kolejowych.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 12:46 (Jacek Muszyński) Gospodarka przestrzenna: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego...: Dodanie zdjęcia [ogloszenie_wylozenie_projzmianmpzp_3maja_traugutta_niepodlegl.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 12:35 (Jacek Muszyński) Nabory i konkursy: informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor...: Dodanie zdjęcia [wyniki_nabor_zosir_1111_3_2017.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 68551
Realizacja: IDcom-web.pl