Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Rejestr zmian

19 stycznia 2018 14:39 (Jacek Muszyński) Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie nr 507795-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Końskie: Zarządzanie...: Dodanie załącznika [zalaczniki_zarzadzanie_administrowanie_gminnym_zasobem_nieruchomosci_ na_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 14:38 (Jacek Muszyński) Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie nr 507795-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Końskie: Zarządzanie...: Dodanie załącznika [siwz_zarzadzanie_administrowanie_gminnym_zasobem_nieruchomosci_na_201 8.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 14:38 (Jacek Muszyński) Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie nr 507795-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Końskie: Zarządzanie...: Dodanie załącznika [ogloszenie_507795_zarzadzanie_administrowanie_gminnym_zasobem_nieruch omosci_na_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 14:34 (Jacek Muszyński) Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie nr 507658-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Końskie: Przebudowa...: Dodanie załącznika [zalaczniki_remont_obiektow_urzedu_i_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 13:15 (Jacek Muszyński) Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie nr 507658-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Końskie: Przebudowa...: Dodanie załącznika [siwz_remont_obiektow_urzedu_i_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 13:14 (Jacek Muszyński) Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie nr 507658-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Końskie: Przebudowa...: Dodanie załącznika [ogloszenie_507658_remont_obiektow_urzedu_i_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 12:01 (Jacek Muszyński) Plany zamówień publicznych: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018 rok: Dodanie załącznika [plan_przetargow_na_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 12:00 (Jacek Muszyński) Plany zamówień publicznych: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018 rok: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2018 15:11 (Jacek Muszyński) Interpelacje z kadencji 2014-2018: Interpelacje złożone w dniu 27 października 2016 r. na XXVII sesji Rady...: Dodanie załącznika [interpelacje_radnych_z_27_10_2016_oraz_odpowiedzi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2018 14:17 (Jacek Muszyński) Ogłoszenia o przetargach: Zaproszenie do złożenia oferty na “Mechaniczna wycinka traw, chwastów,...: Dodanie załącznika [zalaczniki_koszenie_traw_w_pasach_drogowych_na_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2018 08:36 (Jacek Muszyński) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
18 stycznia 2018 08:36 (Jacek Muszyński) Osoby: Ewa Szczepanik: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
17 stycznia 2018 11:17 (Jacek Muszyński) Budżet na rok 2018: Uchwała Nr 6/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie zdjęcia [rio_6_i_2018.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 11:15 (Jacek Muszyński) Budżet na rok 2018: Uchwała Nr 5/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej...: Dodanie zdjęcia [rio_5_i_2018jpg.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 11:00 (Jacek Muszyński) Informacje z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert - Realizacja kompleksu rekreacyjno – turystyczno...: Dodanie załącznika [otwarcie_kompleks_turystyczno_kulturalny_ul_poludniowa_01_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 14:09 (Jacek Muszyński) Współpraca z organizacjami pozarządowymi: Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej: Dodanie załącznika [zarz_19_2018_formularz_zgloszeniowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 14:05 (Jacek Muszyński) Zarządzenia 2018: Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: naboru...: Dodanie załącznika [zarz_19_2018_formularz_zgloszeniowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 12:54 (Jacek Muszyński) Nieruchomości: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia: Dodanie zdjęcia [wykaz_dzierzawa_01_2018.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 12:52 (Jacek Muszyński) Nieruchomości: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 08:07 (Jacek Muszyński) Zarządzenia 2018: Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ustalenia...: Dodanie załącznika [zarz_18_2018_i_zalaczniki.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 08:06 (Jacek Muszyński) Zarządzenia 2018: Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ustalenia...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 10:46 (Jacek Nowak) Ogłoszenia o przetargach: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Opracowanie dokumentacji projektowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 stycznia 2018 10:46 (Jacek Nowak) Ogłoszenia o przetargach: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Opracowanie dokumentacji projektowej...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 stycznia 2018 14:22 (Jacek Muszyński) Uchwały z kadencji 2014-2018: Uchwała Nr XLIV/435/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia...: Dodanie załącznika [u_xliv_435_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 14:19 (Jacek Muszyński) Uchwały z kadencji 2014-2018: Uchwała Nr XLIV/434/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie ustalenia...: Dodanie załącznika [u_xliv_434_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)