Miasto i Gmina Końskie

Wykaz spraw

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym własnoręcznie podpisany
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną propozycją przebiegu trasy przyłącza

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat

pokój nr 24

Opłaty:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna:

- Art. 39 ust. 3  ustawy  z  dnia  21 marca  1985 r.  o  drogach  publicznych (Dz. U. z  2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
- § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z  2004 r. Nr 140, poz. 1481)
- Art. 104  Kodeksu  postępowania  administracyjnego (Dz. U.  z  2000 r.  Nr  98, poz. 1071  z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Inne informacje:

Miejsce załatwienia sprawy:
Nr pokoju: 46
Nr telefonu: (041) 372-37-20 wew. 146
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:30 - 15:30

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2012 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1869
15 marca 2012 09:38 Jacek Muszyński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl