Miasto i Gmina Końskie

Wykaz spraw

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowkiego UE

Jednostka prowadząca:

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2016 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 558
16 grudnia 2016 12:12 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika.
16 grudnia 2016 12:11 Jacek Muszyński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl