Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Wykaz spraw

Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) będących własnością Gminy Końskie w celu wykorzystania ich jako terenu budowy

Jednostka prowadząca:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Formularze i załączniki:

karta_gn_08_udostepnienie_nieruchomosci_gruntowych.doc [doc, 95.5 KB]
karta_gn_08_zal1_do_zarz_67_2014_zasady_udostepniania_nieruchomosci_gruntowych.doc [doc, 30.5 KB]
karta_gn_08_wniosek_o_udostepnienie_nieruchomosci_gruntowej.doc [doc, 30.5 KB]