Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Wykaz spraw

Zgłoszenie urodzenia w formie dokumentu elektronicznego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego

Formularze i załączniki:

karta_usc_30_zgloszenie_urodzenia_w_formie_dokumentu_elektronicznego.docx [docx, 80 KB]