Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1117325
Osoby: 197686
Organy: Rada Miejska 150220
Rejestr zmian 77912
Statystyka 39273
Stanowiska 29543
Struktura urzędu: Wydziały 27440
Wykaz spraw 24852
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 18743
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 12229
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 11705
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 10876
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 10401
Struktura urzędu: Wydział Spraw Obywatelskich 10311
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 10303
Struktura urzędu: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9521
Organy: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 9470
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 9153
Redakcja biuletynu 9065
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 8949
Struktura urzędu: Referaty 8336
Jednostki podległe: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. 7131
Struktura urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6624
Jednostki podległe: Zakłady budżetowe 6497
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 6208
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 5834
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 5811
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5642
Jednostki podległe: Przedszkola 5616
Struktura urzędu: Wydział Edukacji 5362
Zakładki: Statut Gminy 5237
Struktura urzędu: Wydział Organizacyjny 5098
Struktura urzędu: Wydział Inwestycji 5058
Zakładki: Regulamin Organizacyjny Urzędu 5054
Zakładki: Skład Rady Miejskiej 4890
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 4887
Jednostki pomocnicze: Osiedla 4560
Zakładki: Informacja podstawowe 4555
Jednostki podległe: Szkoły 4480
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4450
Zakładki: Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 4338
Jednostki podległe: Bezpieczeństwo publiczne 4304
Struktura urzędu: Wydział Finansowy 4275
Zakładki: Uprawnienia obywateli 4112
Zakładki: Rejestry i ewidencje inne 4054
Jednostki podległe: Przedszkole nr 3 w Końskich 4006
Jednostki podległe: Gimnazja 3869
Uchwały z kadencji 2010-2014: Uchwała Nr XXI/235/2012 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia... 3869
Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: Zmiana rachunków bankowych 3732