Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1314937
Osoby: 197686
Organy: Rada Miejska 169092
Rejestr zmian 83093
Statystyka 42424
Stanowiska 30964
Struktura urzędu: Wydziały 28793
Wykaz spraw 27036
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 19311
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 12742
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 11969
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 11841
Struktura urzędu: Wydział Spraw Obywatelskich 11515
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 10729
Organy: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 10592
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 10535
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 10318
Struktura urzędu: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 10248
Redakcja biuletynu 9705
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 9404
Struktura urzędu: Referaty 8955
Jednostki podległe: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. 7573
Struktura urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 7366
Jednostki podległe: Zakłady budżetowe 6824
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 6783
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 6281
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6249
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 6208
Struktura urzędu: Wydział Edukacji 5979
Jednostki podległe: Przedszkola 5962
Zakładki: Skład Rady Miejskiej 5802
Zakładki: Statut Gminy 5590
Zakładki: Regulamin Organizacyjny Urzędu 5491
Struktura urzędu: Wydział Inwestycji 5450
Struktura urzędu: Wydział Organizacyjny 5447
Zakładki: Informacje podstawowe 4952
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 4887
Jednostki pomocnicze: Osiedla 4814
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4726
Zakładki: Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 4597
Struktura urzędu: Wydział Finansowy 4550
Jednostki podległe: Bezpieczeństwo publiczne 4514
Jednostki podległe: Szkoły 4480
Ogłoszenia SZGiM: STAROPOLSKI ZWIĄZEK GMIN I MIAST ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:... 4465
Jednostki podległe: Przedszkole nr 3 w Końskich 4402
Zakładki: Uprawnienia obywateli 4325
Zakładki: Rejestry i ewidencje inne 4234
Jednostki podległe: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. 4137
Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: Zmiana rachunków bankowych 3992