Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1052783
Osoby: 197686
Organy: Rada Miejska 143876
Rejestr zmian 75526
Statystyka 38151
Stanowiska 29078
Struktura urzędu: Wydziały 26922
Wykaz spraw 24121
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 18517
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 12038
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 11617
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 10487
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 10280
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 10214
Struktura urzędu: Wydział Spraw Obywatelskich 9741
Struktura urzędu: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9229
Organy: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 9135
Redakcja biuletynu 8844
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 8761
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 8591
Struktura urzędu: Referaty 8104
Jednostki podległe: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. 6964
Struktura urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6386
Jednostki podległe: Zakłady budżetowe 6374
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 6208
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 5595
Jednostki podległe: Przedszkola 5486
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 5478
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5352
Struktura urzędu: Wydział Edukacji 5109
Zakładki: Statut Gminy 5052
Struktura urzędu: Wydział Organizacyjny 4964
Struktura urzędu: Wydział Inwestycji 4904
Zakładki: Regulamin Organizacyjny Urzędu 4892
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 4887
Zakładki: Skład Rady Miejskiej 4721
Jednostki podległe: Szkoły 4480
Jednostki pomocnicze: Osiedla 4466
Zakładki: Informacja podstawowe 4443
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4334
Jednostki podległe: Bezpieczeństwo publiczne 4219
Zakładki: Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 4209
Struktura urzędu: Wydział Finansowy 4184
Zakładki: Uprawnienia obywateli 4020
Zakładki: Rejestry i ewidencje inne 3956
Jednostki podległe: Przedszkole nr 3 w Końskich 3897
Jednostki podległe: Gimnazja 3869
Uchwały z kadencji 2010-2014: Uchwała Nr XXI/235/2012 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia... 3840
Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: Zmiana rachunków bankowych 3634