Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 1198972
Osoby: 197686
Organy: Rada Miejska 159632
Rejestr zmian 80384
Statystyka 40671
Stanowiska 30171
Struktura urzędu: Wydziały 27981
Wykaz spraw 25639
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 18974
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 12464
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 11817
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 11200
Struktura urzędu: Wydział Spraw Obywatelskich 10799
Oświadczenia majątkowe: rok 2015 10535
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 10411
Organy: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 10032
Struktura urzędu: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9810
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 9587
Redakcja biuletynu 9377
Oświadczenia majątkowe: rok 2016 9126
Struktura urzędu: Referaty 8597
Jednostki podległe: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. 7349
Struktura urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6939
Jednostki podległe: Zakłady budżetowe 6628
Oświadczenia majątkowe: rok 2017 6274
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 6208
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 6011
Jednostki podległe: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5914
Jednostki podległe: Przedszkola 5754
Struktura urzędu: Wydział Edukacji 5649
Zakładki: Skład Rady Miejskiej 5456
Zakładki: Statut Gminy 5421
Struktura urzędu: Wydział Organizacyjny 5238
Struktura urzędu: Wydział Inwestycji 5229
Zakładki: Regulamin Organizacyjny Urzędu 5207
Jednostki podległe: Spółki kapitałowe z większościowym udziałem gminy 4887
Zakładki: Informacja podstawowe 4692
Jednostki pomocnicze: Osiedla 4658
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4562
Jednostki podległe: Szkoły 4480
Zakładki: Rejestr instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 4449
Jednostki podległe: Bezpieczeństwo publiczne 4396
Struktura urzędu: Wydział Finansowy 4370
Zakładki: Uprawnienia obywateli 4187
Jednostki podległe: Przedszkole nr 3 w Końskich 4180
Zakładki: Rejestry i ewidencje inne 4120
Uchwały z kadencji 2010-2014: Uchwała Nr XXI/235/2012 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie określenia... 3913
Jednostki podległe: Gimnazja 3869
Struktura urzędu: Straż Miejska 3850