Miasto i Gmina Końskie

Wydziały

Straż Miejska

Straż Miejska wykonuje zadania wynikające w szczególności z ustawy o strażach gminnych, w tym:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
3. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
5. Udzielanie pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.
6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi.
7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
8. Zabezpieczanie i ochrona porządku publicznego podczas imprez sportowych, kulturalno - rozrywkowych oraz zgromadzeń religijnych, w tym imprez masowych.
9. Współpraca z policją oraz innymi służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie,
10. Współpraca z instytucjami administracji państwowej samorządowej wynikająca z bieżącej realizacji zgłoszeń wpływających do straży.
11. Udzielanie asysty pracownikom samorządowym przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa.
12. Prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia i wyników działań straży.

Stanowiska:

Aldona Musiał

Komendant Straży Miejskiej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2012 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 3849
20 września 2017 12:16 Jacek Muszyński - Zmiana danych jednostki.
13 kwietnia 2012 15:22 Jacek Muszyński - Dodanie stanowiska: Komendant Straży Miejskiej.
09 lutego 2012 12:13 Jacek Muszyński - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl