Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Do zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego należy:
1) prowadzenie kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem legalności, gospodarności i celowości działania,
2) prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz w zakresie sprawności organizacyjnej oraz gospodarowania majątkiem rzeczowym i finansami,
3) prowadzenie kontroli tematycznych wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy,
4) opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem,
5) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy udzielonych jednostkom nie będących jej jednostkami organizacyjnymi,
6) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka,
7) realizacja zadań audytowych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych zatwierdzonych w rocznym planie audytu wewnętrznego oraz specjalnych zadań lub projektów zleconych przez Burmistrza w celu dostarczenia niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i zapewnienia ładu organizacyjnego (zadania zapewniające),
8) podejmowanie niezależnie od zadań zapewniających, zadań doradczych mających m.in. na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
9) wykonywanie czynności sprawdzających,
10) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2014 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 2442
11 października 2017 11:42 (Jacek Muszyński) - Zmiana danych jednostki.
08 kwietnia 2014 09:29 (Jacek Muszyński) - Utworzenie jednostki.