Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Wydziały

Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Inwestycji
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Edukacji
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska