Zarządzenia 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 288/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka Szkolna”

ZARZĄDZENIE NR 288/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka Szkolna”. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych...

Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej...

Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego

ZARZĄDZENIE NR 201/2017 BURMISTRZA MIASTA i GMINY KOŃSKIE z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich...

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) w związku z uchwałą...