Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Zarządzenie Nr 332/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Opel Blitz 300-6H o nr rej. TKN 77FM