Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

ZARZĄDZENIE Nr 34/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 100, poz. 1069), uwzględniając wnioski Miejskiego Klubu Sportowego Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie, Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik”, Koneckiego Klubu Karate Kyokushin oraz Koneckiego Stowarzyszenia Sportu i Kultury pozytywnie zaopiniowane przez Konecką Radę Sportu na posiedzeniu w dniu 17.01.2017 r. i w dniu 30.01.2017 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję stypendia sportowe na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. dla następujących zawodników:

 

Lp.

Nazwisko i imię zawodnika

Zgłaszający

Dyscyplina sportowa

Kwota miesięcznego stypendium (brutto)

1.

Banasik Jakub

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

300 zł

2.

Bandura Adrian

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

600 zł

3.

Bąk Gerard

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

mieszane sztuki walki (MMA)

400 zł

4.

Bąk Michał

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

650 zł

5.

Ciechanowski Michał

Konecki Klub Karate Kyokushin

karate

500 zł

6.

Gardynik Piotr

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

7.

Herda Łukasz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

8.

Jakubowski Dawid

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

250 zł

9.

Jamioł Rafał

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

10.

Jarosz Dawid

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

pływanie

250 zł

11.

Kamont Adam

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

500 zł

12.

Kucharczyk Kacper

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

250 zł

13.

Maciejewski Adrian

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

14.

Majchrzak Paweł

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

15.

Mastalerz Patryk

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

16.

Matyjasik Przemysław

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

17.

Napierała Tomasz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

18.

Pach Krzysztof

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

19.

Pałgan Michał

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

20.

Pilarski Ernest

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

21.

Sękowski Bartosz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

22.

Skalski Łukasz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

500 zł

23.

Skoczylas Mariusz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

800 zł

24.

Słonicki Krzysztof

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

25.

Smołuch Sebastian

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

26.

Stępień Łukasz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

27.

Szot Daniel

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

28.

Sztandera Bartosz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

500 zł

29.

Szymanowski Dominik

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

duathlon

200 zł

30.

Szymanowski Przemysław

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

triathlon

400 zł

31.

Szymkiewicz Dominik

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

32.

Walewski Dawid

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

250 zł

33.

Wnuk Patryk

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

34.

Woś Bartosz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

35.

Zieliński Piotr

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

300 zł

 

§ 2. Środki na stypendia, o których mowa w § 1, zostały określone w budżecie Gminy Końskie na rok 2017.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 01.02.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2017 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 551
03 lutego 2017 11:09 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl