Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Końskie

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
BURMISTRZA MIASTA i GMINY KOŃSKIE
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Końskie.

 

Na podstawie art. 29 ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 oraz art. 204 pkt 1   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1 1.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i innych form wychowania przedszkolnego,  a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 07.03.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2017 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 531
08 marca 2017 14:52 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_70_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 marca 2017 14:45 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl