Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego

ZARZĄDZENIE NR 201/2017
BURMISTRZA MIASTA i GMINY KOŃSKIE
z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie przyznania stypendium sportowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 100, poz. 1069), uwzględniając wniosek Miejskiego KlubuSportowego Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie z dnia 31.05.2017 r. pozytywnie zaopiniowany przez Konecką Radę Sportu na posiedzeniu w dniu 02.06.2017 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję stypendium sportowe dla zawodnika Cezarego Madejana okres od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017r.w wysokości 500 zł (brutto).

§ 2. Środki na stypendium, o którym mowa w § 1, zostały określone w budżecie Gminy Końskie na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 05.06.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2017 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 271
06 czerwca 2017 14:19 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl