Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 269/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 100, poz. 1069), uwzględniając wnioski Miejskiego Klubu Sportowego Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie, Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik”, Koneckiego Klubu Karate Kyokushin, Koneckiego Stowarzyszenia Sportu i Kultury oraz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HERKULES” pozytywnie zaopiniowane przez Konecką Radę Sportu na posiedzeniu w dniu 16.08.2017 r. – zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyznaję stypendia sportowe na okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.dla następujących zawodników:

Lp.

Nazwisko i imię zawodnika

Zgłaszający

Dyscyplina sportowa

Kwota miesięcznego stypendium
(brutto)

1.

Banasik Jakub

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

500 zł

2.

Bąk Gerard

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

mieszane sztuki walki (MMA)

300 zł

3.

Ciechanowski Michał

Konecki Klub Karate Kyokushin

karate

400 zł

4.

Gardynik Piotr

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

5.

Gasin Piotr

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

850 zł

6.

Herda Łukasz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

7.

Jakubowski Dawid

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

500 zł

8.

Kamont Adam

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

500 zł

9.

Kowalczyk Kamil

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

300 zł

10.

Kucharczyk Kacper

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

250 zł

11.

Maciejewski Adrian

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

12.

Majchrzak Paweł

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

13.

Maleszak Dawid

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

14.

Mastalerz Patryk

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

15.

Matyjasik Przemysław

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

16.

Napierała Tomasz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

17.

Pałgan Michał

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

18.

Pilarski Ernest

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

19.

Sękowski Bartosz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

20.

Skalski Łukasz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

700 zł

21.

Skoczylas Mariusz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

22.

Słonicki Krzysztof

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

23.

Szot Daniel

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

24.

Szymanowski Przemysław

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

triathlon

400 zł

25.

Szymkiewicz Dominik

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

26.

Wnuk Patryk

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

27.

Woś Bartosz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

28.

Zieliński Piotr

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł§ 2. Środki na stypendia, o których mowa w § 1, zostały określone w budżecie Gminy Końskie na rok 2017.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2017 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 294
23 sierpnia 2017 14:16 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl