Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2017 zobacz archiwum »

Zarządzenie nr 288/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka Szkolna”

ZARZĄDZENIE NR 288/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 1 września 2017 roku

w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka Szkolna”.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U. 2017 r. poz. 1457) zarządzam, co następuje:

 

§1. Wniosek w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka Szkolna” rodzic ucznia (prawny opiekun) składa do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 08.09.2017 r.

§ 2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

KrzysztofObratański

Data wytworzenia dokumentu: 01.09.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 160
06 września 2017 13:47 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_288_2017_zalacznik.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 13:46 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl