Gospodarka przestrzenna (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz części działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 27.12.2017 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 27.12.2017 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. ...

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po grancie administracyjne miasta

Końskie, dnia 20.12.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałk

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 22.11.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramac

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

Końskie, dnia 28.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po gra

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 3131/3, 3131/2, 3131/4 oraz części działki Nr 4834/2 przy ulicy Południowej

Końskie, dnia 28.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 3131/3, 3131/2, 3131/4 oraz części działki Nr 4834/2 przy ulicy Południowej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej

Końskie, dnia 27.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr. Hubala, Polną i Kielecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 27.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr. Hubala, Polną i Kielecką wraz z prognozą oddział