Gospodarka przestrzenna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta

Końskie, dnia 28.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po gra

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 3131/3, 3131/2, 3131/4 oraz części działki Nr 4834/2 przy ulicy Południowej

Końskie, dnia 28.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 3131/3, 3131/2, 3131/4 oraz części działki Nr 4834/2 przy ulicy Południowej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej

Końskie, dnia 27.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr. Hubala, Polną i Kielecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 27.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr. Hubala, Polną i Kielecką wraz z prognozą oddział

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej

Końskie, dnia 13.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego

Końskie, dnia 06.08.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego Na podstawie...

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej

Końskie, dnia 25.07.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r....

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Końskie, dnia 28.06.2018 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...