Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego

Załączniki:

mpzp_granata_strazacka_kazanowska_pilsudskiego_projekt_planu_12_2017.zip [4.03 MB]
mpzp_granata_strazacka_kazanowska_pilsudskiego_prognoza_oddz_na_srodowisko_projekt_planu_12_2017.zip [5.09 MB]