Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja

Załączniki:

mpzp_3maja_traugutta_niepodleglosci_pulaskiego_kollataja_projekt_planu_12_2017.zip [1.07 MB]