Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków

Załączniki:

mpzp_folwarczna_projekt_planu_01_2019.zip [908 KB]
mpzp_folwarczna_prognoza_oddz_na_srodowisko_projekt_planu_01_2019.zip [1.2 MB]