Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2018 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków do Programu Stypendialnego Gminy Końskie

ZARZĄDZENIE Nr 169/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków do Programu Stypendialnego Gminy Końskie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz uchwały Rady Miasta L/466/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Stypendialnego Gminy Końskie zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam wzory wniosków do Programu Stypendialnego Gminy Końskie:
1) wzór wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za wyniki w nauce stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wzór wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za wybitne osiągnięcia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) wzór wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za wyniki w nauce z uwzględnieniem  wybitnych osiągnięć ucznia stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 522
16 maja 2018 11:52 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_169_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 11:51 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl