Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2018 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych

ZARZĄDZENIE Nr 242/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 23 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1549 i z 2018 r. poz. 2525) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconych na terenie miasta i gminy Końskie.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, można składać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (pokój nr 24), ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierzam Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 23.07.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2018 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 230
03 sierpnia 2018 14:07 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl