Zarządzenia 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 379/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

ZARZĄDZENIE Nr 379/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 43ust. 1 ustawy z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 346/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

ZARZĄDZENIE Nr 346/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich...

Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr 278/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka Szkolna”

ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 2września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka Szkolna”. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych...

Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

ZARZĄDZENIE Nr 228/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z Zarządzeniem nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia...