Zarządzenia 2020

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 26 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koński z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;działalności na rzecz dzieci...

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r....