Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie (2012) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie - Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie UKO. 6220.21.2012.SF Końskie, 28.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa ...

czytaj więcej o Obwieszczenie - Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa »

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie Znak sprawy: UKO.6220.21.2012.SF Końskie dn. 28.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10§1, 49 i 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca...

czytaj więcej o Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania »

Obwieszczenie - Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E ul. Partyzantów 1, 26 - 200 Końskie Znak sprawy: UKO.6220.18.2012.SF Końskie dn. 13.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem...

czytaj więcej o Obwieszczenie - Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa »

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E ul. Partyzantów 1, 26 - 200 Końskie Znak sprawy: UKO.6220.18.2012.SF Końskie dn. 13.11.2012 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10§1, 49 i 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r....

czytaj więcej o Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Koczwara

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Koczwara wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Koczwara »

Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Końskie dnia, 26.09.2012 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów...

czytaj więcej o Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie »

Realizacja: IDcom.pl