Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie UKO.6733.1.39.2019.IK z dnia 17.12.2019 r.

Końskie, dn. 17.12.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.39.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marc

Obwieszczenie UKO.6733.1.36.2019.IK z dnia 18.12.2019 r.

Końskie, dn. 18.12.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.36.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowani

Obwieszczenie UKO.6733.1.42.2019.IK z dnia 11.12.2019 r.

Końskie, dn. 11.12.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.42.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1

Obwieszczenie UKO.6733.1.41.2019.IK z dnia 11.12.2019 r.

Końskie, dn. 11.12.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.41.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marc

Obwieszczenie UKO.6733.1.40.2019.ECh z dnia 12.11.2019 r.

Końskie, dn. 12.11.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.40.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

Obwieszczenie UKO.6733.1.38.2019.ECh z dnia 22.11.2019 r.

Końskie, dn. 22.11.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.38.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U

Obwieszczenie UKO.6733.1.39.2019.IK z dnia 216.11.2019 r.

Końskie, dn. 21.11.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.39.02019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowan

Obwieszczenie UKO.6733.1.37.2019.ECh z dnia 18.11.2019 r.

Końskie, dn. 18.11.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.37.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z

Obwieszczenie UKO.6733.1.35.2019.ECh z dnia 13.11.2019 r.

Końskie, dn. 13.11.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.35.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z