Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie UKO.6220.2.2019.SF z dnia 27.09.2019 r. zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Końskie, 27.09.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie UKO.6220.2.2019.SF OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisk

Obwieszczenie UKO.6733.1.34.2019.IK z dnia 27.09.2019 r.

Końskie, dn. 27.09.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.34.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1

Obwieszczenie UKO.6733.1.33.2019.IK z dnia 27.09.2019 r.

Końskie, dn. 27.09.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.33.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ust

Obwieszczenie UKO.6733.1.43.2018.ECh z dnia 09.09.2019 r.

Końskie, dn. 09.09.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.43.2018.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z

Obwieszczenie UKO.6733.1.23.2019.IK z dnia 02.09.2019 r.

Końskie, dn. 02.09.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.23.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

Obwieszczenie UKO.6733.1.31.2019.ECh z dnia 28.08.2019 r.

Końskie, dn. 28.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.31.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r

Obwieszczenie UKO.6733.1.30.2019.ECh z dnia 22.08.2019 r.

Końskie, dn. 22.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.30.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. Zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowani

Obwieszczenie UKO.6733.1.29.2019.IK z dnia 20.08.2019 r.

Końskie, dn. 20.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.29.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks pos

Obwieszczenie UKO.6733.1.28.2019.IK z dnia 20.08.2019 r.

Końskie, dn. 20.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.28.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks pos

Obwieszczenie UKO.6733.1.27.2019.IK z dnia 20.08.2019 r.

Końskie, dn. 20.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.27.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjne