Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie UKO.6733.1.18.2019.IK z dnia 20.08.2019 r.

Końskie, dn. 20.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.18.2019.IK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 poz.2

Obwieszczenie UKO.6733.1.26.2019.ECh z dnia 20.08.2019 r.

Końskie, dn. 20.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.26.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. Zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (

Obwieszczenie UKO.6733.1.25.2019.ECh z dnia 20.08.2019 r.

Końskie, dn. 20.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.25.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. Zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (

Obwieszczenie UKO.6733.1.24.2019.ECh z dnia 20.08.2019 r.

Końskie, dn. 20.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.24.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. Zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (

Obwieszczenie UKO.6733.1.43.2018.ECh z dnia 06.08.2019 r.

Końskie, dn. 06.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.43.2018.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 u

Obwieszczenie UKO.6733.1.30.2019.ECh z dnia 02.08.2019 r.

Końskie, dn. 02.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.30.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępow

Obwieszczenie UKO.6733.1.19.2019.ECh z dnia 02.08.2019 r.

Końskie, dn. 02.08.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.19.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. Zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowani

Obwieszczenie UKO.6733.1.13.2019.ECh z dnia 31.07.2019 r.

Końskie, dn. 31.07.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.13.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. Zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowani

Obwieszczenie UKO.6733.1.20.2019.ECh z dnia 31.07.2019 r.

Końskie, dn. 31.07.2019 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Znak: UKO.6733.1.20.2019.ECh OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. Zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (