Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie zawiadamiające o zawieszeniu postępowania ws ustalenia lokalizacji ICP - budowa wieży telekomunikacyjnej w m. Sworzyce

Końskie, dn. 08.01.2018 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.46.2017.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam strony, że

na wniosek ALGO POLAND Sp. z o.o. – ul. Świętokrzyska 31/35, 26 – 600 Radom, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0027, obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie odrodzenia (branża konstrukcyjna), budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna) na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 169 w miejscowości Sworzyce, gm. Końskie.

 Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 91
09 stycznia 2018 13:25 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 13:24 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl