Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie zawiadamiające o zawieszeniu postępowania ws ustalenia lokalizacji ICP - budowia obiektów elektroenergetycznych: sieci kablowej SN, sieci kablowej nn, stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn w m. Nowy Sokołów

Końskie, dn. 08.01.2018 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.47.2017.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257),

zawiadamiam strony, że

na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Piłsudskiego 51, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Szczepanika – ul. Targowa 17, 26 – 200 Końskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie obiektów elektroenergetycznych: sieci kablowej SN, sieci kablowej nn, stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn, złączy kablowo – pomiarowych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 434, 464, 588 w miejscowości Stary Sokołów, gm. Końskie, 757/4, 758/5, 758/4, 758/3, 758/2, 758/1 w miejscowości Nowy Sokołów, gm. Końskie.

 Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 146
25 stycznia 2018 14:03 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 14:03 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 13:29 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl