Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie UKO.6733.1.28.2018.ECh z dnia 11.07.2018 r.

Końskie, dn. 11.07.2018 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.28.2018.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam strony, że

na wniosek z dnia 09.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury polegającej na „Budowie infrastruktury dla udostępnienia zieleni obejmująca budowę ścieżek spacerowych w tym ścieżek przyrodniczych, budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego i monitoringu wizyjnego na potrzeby ścieżek oraz montaż elementów małej architektury wzdłuż ścieżek” na działkach Nr: 70/35, 71/4, 71/6, 72/1, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 73/7, 73/17, 73/53, 73/56, 73/58, 73/65, 73/66, 73/72, 73/73, 73/74, 73/77, 73/78, 73/79, 74 w miejscowości Sielpia Wielka, gm. Końskie.
Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 7.30 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 11.07.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 146
11 lipca 2018 13:37 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl