Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie UKO.6733.1.46.2018.IK z dnia 07.11.2018 r.

Końskie, dn. 07.11.2018 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.46.2018.IK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1257 ),

zawiadamiam strony, że

na wniosek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, stanowiska odłącznikowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach oznaczonych Nr 1216, 1217, 1221 i 2906/2 położonych w miejscowości Nieświń, gm. Końskie.

 Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 7 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 07.11.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2018 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 120
08 listopada 2018 14:03 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl