Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zobacz archiwum »

Obwieszczenie UKO.6733.1.45.2018.ECh z dnia 09.11.2018 r.

Końskie, dn. 09.11.2018 r

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
Znak: UKO.6733.1.45.2018.ECh

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 poz. 1945),

zawiadamiam strony, że

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową oraz budową słupowych stacji transformatorowych dostosowanych do zasilania kablowego na działkach Nr: 265/3, 222, 223, 410, 946 w miejscowości Końskie (obręb 01); Nr: 4990/5, 4990/4, 2096/1 w miejscowości Końskie (obręb 04); Nr: 5875/12, 5868, 5859, 5873/1, 5873/2, 5872/15, 5872/14, 5872/13, 5872/12, 5872/7, 5872/5, 5872/6, 5872/10, 5872/11, 5870, 5890/2 w miejscowości Modliszewice, gm. Końskie; Nr: 904, 903, 902, 901/1, 929/1, 929/2, 929/3, 928, 916, 915, 914, 913, 893, 894, 895, 896, 897, 887/1, 899, 900, 888, 887/2, 728, 886, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 876, 875, 874, 872, 871, 873, 870, 869, 868, 867, 866, 1031, 862, 861, 859, 858, 857, 856/2, 856/1, 854, 853, 852, 851, 849, 848, 847, 846/4, 846/3, 845/3, 845/2, 845/1, 844, 843/6, 1026, 771, 843/7, 843/8, 843/9, 843/3, 843/4, 843/5, 772, 773/2, 774/5, 774/7, 774/2, 775, 776, 777/2, 779, 780, 781/1, 781/2, 783, 784, 846/1, 846/2, 850, 852, 823, 818/2, 818/3, 817, 816/1, 816/5, 794/3, 785, 811, 789/1, 788, 787, 786, 767, 768, 748 w miejscowości Nowy Kazanów, gm. Końskie.
 Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – ul. Partyzantów 1 w godz. 730 – 1530 (pokój nr 211 drugie skrzydło pałacowe od strony zachodniej).
Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
KRZYSZTOF OBRATAŃSKI

Data wytworzenia dokumentu: 09.11.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2018 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 165
22 listopada 2018 14:39 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2018 14:39 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 14:37 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl